Välkomna!

Bli medlem i Härnösands Läroverks/Gymnasiums Kamratförening, så får du tillfälle att årligen delta i vår jubileumsfest – antingen du jubilerar själv eller ej! Du får också vår tidskrift Jubil-Extra, som ges ut en gång per år under våren. Läs vidare under rubrikerna i menyn!