Styrelse

Ordförande
Eva Forsberg (1966)

Sekreterare
Marie-Charlotte Sigeman (1970)

Skattmästare
Katarina Dufvenberg (1981)

Klubbmästare
Björn Rudström (1973)

Matrikelförare
Jan-Anders Ekman (1971)

Övriga ledamöter
Gösta Lindström (1966)
Rose Olevard (1961)
Ulf Allberg (1960)
Lena Fröberg (1967)
Carin Hiort (1966)

Revisorer
Krister Wedin (1968)
Clas Mooe (1965)

Revisorsuppleant
Bengt Andersson (1970)