Skolminnen

Några lärare jag minns från Lärkans 50-tal. Av Johan Söderlind

The Truth And Nothing But The Truth, goa Domarn! Jag minns skoltiden på Lärkan på 50-talet som tröstlös. En termin i 5:5 gick jag i en annan stad medan pappa dog. Sedan gick jag om och kamraterna susade förbi. Känslan av övergivenhet var stark. Ladda ner och läs Några lärare jag minns 50-tal.pdf

 

Läroverksungdom i Härnösand på 50-talet. Av Johan Söderlind

Minst mormödrar och lönnfeta rotaryfarbröder är ni väl nu, 50-talets skolkamrater. Präglade som Lorenzgäss av det kalla krigets ännu iskallare trad Saga-Posthörnan-Palla-Korvkiosken-Kanlabron-Fyren. Fram å tebaks, fram å tebaks.
Ladda ner och läs Läroverksungdom i HSAND 50-talet.pdf

 

Spridda minnen från mi barn- och ungdomstid i Härnösand. Av Johan Söderlind

Oben, tuben, lekar & ramsor. Några TV-vanor fanns inte på 40-talet, eftersom TV inte fanns. Vår eterkontakt bestod mest i Barnens Brevlåda på torsdagar, för evigt förknippad med doften av ärtsoppa och sura yllevantar på element. I stället för TV läste vi bleker, eller lekte!
Ladda ner och läs Johan Söderlind Spridda minnen.pdf

 

Öbacka – läroverkets elevtidning på 1940-och 50-talen. Av Harald Bohlin

1941 kom första numret ut av en ambitiös tidskrift av och för eleverna vid läroverket i Härnösand, som gavs ut av Läroverksföreningarnas Samarbets-kommitté som presenteras under egen rubrik på denna hemsida. Läs mer

 

Läroverksföreningarnas samarbetskommitté Av Harald Bohlin

I. De första åren (ht 1940 – vt 1944) Samarbetskommittén, som tillkom i oktober 1940 ”är en unik, smått genialisk härnösandsidé, som saknar motstycke i Norrland” skrev signaturen Ixe = huvudredaktören Sven Broman i Öbacka (gymnasietidningen som presenteras på annan plats på denna hemsida). Läs mer

 

GLADHA SNUSBUSS-BUS ! Av Anthe Sandelin år 2004

Om det var i slutet av 50- eller början av 60-talet skall jag låta våra osagt. Dock var det under realskoletiden, kanske i 35 eller möjligen 45. Jag kommer ihåg att det nyligen skett ett skifte på rektorsstolen vid Läroverket i Härnösand. En äldre älskad men knappast fruktad rektor lämnade plats åt en yngre som var fruktad men knappast älskad. Läs mer