Sammankomster

Årsmöte

Årsmöte hålls i anslutning till jubileumsfesten. Kallelse till mötet skickas till alla medlemmar vid månadsskiftet mars/april.

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls 3-4 gånger per år. Dessutom ägnar styrelsen en helkväll till utskick av över 1000 inbjudningar till jubileumfesten.

Jubileumsfest

Kamratföreningens jubileumsfest hålls varje år i ett försommarvackert Härnösand i slutet av maj. Möt nya och gamla vänner under en härlig festkväll på Sankt Petri Logen!

Inbjudan skickas under mars månad till alla medlemmar. Till festen är alla medlemmar välkomna. Dessutom erbjuds de studentkullar som jubilerar att delta. Föreningen tillhandahåller inbjudan, kuvert och utskick till jubilerande studentkullar. Adresslista och helst en egen separat inbjudan är det enda som intresserade själva behöver ordna.

Kvällen börjar med en festmiddag i Härnösands förnämsta festlokal Sankt Petri Logen. Efter välkomstdrink följer en smakfull måltid som avnjuts under ofta spirituella och intressanta inblickar i gamla gymnasisters levnadsöden. Dans till levande orkester följer till morgonljuset stiger över Vårdkasen.

dodeuaBilden till vänster tecknades av Bengt Lindström under jubileumsfesten 1994. Ser ni vem teckningen föreställer?

I anslutning till jubileumsfesten ordnas vanligen någon aktivitet så att långväga gäster har möjlighet att se någon av Härnösands många sevärdheter. Vi brukar också starta med pubkväll på fredagen.