Om oss

Härnösands Läroverks/Gymnasiums Kamratförening vill bidra till att upprätthålla kontakt mellan Härnösandsstudenter. Föreningen bildades 1965 på initiativ av Lars Helleberg, 3 år efter det att hans klass hade haft sitt 20-årsjubileum. Sedan har föreningen växt så att den nu omfattar cirka 700 medlemmar.

Föreningens syfte är att sammanföra f.d. elever vid Härnösands Högre Allmänna Läroverk och Härnösands Gymnasium för att bevara intresset för och stärka samhörigheten med sin skola samt uppliva gamla och knyta nya vänskapsband mellan dem som varit elever där.

Medlem kan vara varje f.d. elev vid läroverket eller gymnasiet. Något krav på att ha fullgjort studierna finns inte. Regelbundet ges en ny matrikel ut – uppskattad genom att den möjliggör för alla att hålla kontakt med varandra.

Vi anordnar varje år i samband med årsmötet en jubileumsfest i maj/juni dit alla medlemmar årligen får en skriftlig inbjudan. Även jubilarer hälsas välkomna till festen.

Kommentera