Medlemskap

Medlem kan vara varje fd elev vid läroverket eller gymnasiet. Något krav på att ha fullgjort studierna finns inte.

Föreningens syfte är att sammanföra f d elever vid Härnösands Högre Allmänna Läroverk och Härnösands Gymnasium för att bevara intresset för och stärka samhörigheten med skolan samt att uppliva och knyta nya vänskapsband mellan dem som varit elever där.

Årsavgiften är endast 100 kr. Någon höjning planeras inte under de närmaste åren.

Vi hoppas givetvis på att rekrytera nya medlemmar.

Är du intresserad? Kontakta oss genom att skicka ett mail till föreningen eller skriv till

Kamratföreningen
Marie-Charlotte Sigeman
Bryggeribacken 20
871 65 Härnösand