Ludvig Nordströms pris

Foto: Martin Stenmark.

Ludvig Nordström-priset är ett litterärt pris 15 000 kronor som utdelas årligen. Vartannat år ska priset gå till en författare av noveller och vartannat år till en förtjänt journalist som skriver i Ludvig Nordströms anda. Priset instiftades 1997 av Ludvig Nordström-sällskapet. Kamratföreningen bidrar med 7500 kronor och Härnösands kommun med 7500 kronor.

”Så vacker luft som Härnösand vet jag icke, att någon annan svensk stad äger. Stan är så öppen, som om den låg uppe i himlen, det är som ett skimmer av evighet över den. Ja, det är en märkvärdig stad! Jag går här som en främling. Som en död, första dagen på andra sidan, häpnande, gripen, lycklig – än kortare sagt: salig.”

– Ludvig Nordström

2018 års novellpris till Jonas Karlsson

Jonas Karlsson tilldelas Ludvig Nordström-priset 2018. Mångbegåvade skådespelaren mm Jonas Karlsson har utsetts till årets pristagare för sina novellsamlingar Det andra målet, Den perfekte vännen och Spelreglerna.

Motiveringen lyder:

”För en novellkonst som med underfundig humor, stilistisk säkerhet och formmässig ny kenhet skildrar det sociala spelet och spelreglernas absurditet. Jonas Karlssons noveller utspelar sig i en igenkännbar vardagsverklighet, men söker sig hela tiden till platser där det bekanta blir främmande och det trygga blir osäkert.”

 

2017 Ludvig Nordströms-pris i journalistik till Anna-Klara Bankel

Anna-Klara Bankel har tilldelats 2017 års Ludvig Nordström-pris i journalistik. Som reporter på SVT Nyheter och Uppdrag Granskning har Anna-Klara under de senare åren uppmärksammats för reportage hon har gjort tillsammans med fotografen Emil Larsson. Exempelvis ”Narkotikadöden och det nya blandmissbruket” om missbruksproblemen i Stockholm, ”Konkurrensens pris” om trakasserierna mot fackliga vid bygget av Mall of Scandinavia samt ”Pojkarna från gatan” om de marockanska barnen som lever gatuliv på Stockholms gator. I TV-serien Riket om landsbygdens befolkning har Anna-Klara engagerat sig i sjukhusstriden i Sollefteå.

Motiveringen lyder: “För en lång rad undersökande reportage som uppmärksammar utsatta människors situation. Med envist fotarbete och stor lyhördhet fångar hon upp och förmår gestalta komplicerade och aktuella samhällsberättelser. Hon ger röst åt de utsatta och ställer de svåra frågorna till oss andra. Anna-Klara Bankels journalistik är långsiktig och konsekvent.”

 

2016 års novellpris till Åke Smedberg

Novellförfattaren Åke Smedberg, Uppsala, har tilldelats Ludvig Nordström-priset för sin novellkonst. Motiveringen är att han i sin återkomst till novellformen utforskat relationerna mellan berättandets, återvändandets och minnets svårtydda sammanhang med en lyhördhet som skalar av alla förenklingar.

 

2015 års Ludvig Nordströms-pris i journalistik till Po Tidholm

Motiveringen är att han i snart 20 år och efter många tusen mil i bil har rapporterat om och från Norrland i tidningar, tidskrifter, i radio och TV, till början från Södermalm i Stockholm och sedan år 2000 från sin gård i Hälsningland – i Ludvig Nordströms anda – dock utan att vara riktigt överens med Lubbe.

 

2014 års novellpris till Stefan Lindberg

Motiveringen lyder: “För en novellkonst sombångstyrigt låter fantasin flöda över och visar atttrotsigt egensinne, känslig inlevelse, skarp realism,intellektuell lek och kritisk precision ingalundabehöver stå i motsättning till varandra.”

 

2013 års pris i journalistik till  Martin Schibbye och Johan Persson

Motiveringen lyder: ”För att de modigt och beslutsamt,i ord och bild, undersöker omvärlden och förmedlarberättelser som bidrar till att öka vår globala förståelse.I Lubbes anda i global tappning. Lubbe i nutid skulleockså ha rest världen runt.”

 

2012 års novellpris till Mats Kempe

Motiveringen lyder: ”För att han under snart två decenniermed obönhörlig konsekvens och på ständigtnya sätt har prövat novellgrenens möjligheter,ända till att i den senaste samlingenha töjt dess gränser till det omöjliga, till ettuppmärksamt lyssnande som söker låta flickorsröster höras i och genom den manlige författarens,och förälderns, text.” 

 

2011 års Ludvig Nordströms-pris i journalistik till Anna Tiberg

Motiveringen lyder: ”För en påläst, saklig och granskande journalistik som står på de svagas sida och stimulerar till att ompröva ställningstagande. Människofientliga dogmer och förtryck i alla former pulvriseras systematiskt och effektivt av hennes skarpa penna allt i Ludvig Nordströms anda!”

 

2010 års novellpris till Ninni Holmqvist

Motiveringen lyder: ”För en novellkonst som med kritiskt spårsinne osäkrar våra invanda föreställningar om vad som är inre eller yttre, orsak eller verkan, i berättelsernas och människornas, kostymernas och rollernas, spridda och våldsamma försök att hålla ihop.”

 

2009 års Ludvig Nordströms-pris i journalistik till Anders Lidén

Miljöjournalisten Anders Lidén, Kramfors, tilldelades journalistpriset med motivering: ”För en kunnig, uthållig och engagerad miljöjournalistik där det lokala lyfts fram ur det generella – allt i Ludvig Nordströms anda.”

 

2008 års Ludvig Nordströms-pris till Oline Stig

Motiveringen lyder: ”För en novellkonst som i sin jämlika öppenhet ställer fram maktens vardagliga irrvägar och dess brutala ynkedom”. Oline får priset för sin lovprisade novellsamling Den andra himlen.

 

2007 års Ludvig Nordströms-pris till Linda Larsson Kakuli

Motiveringen lyder: ”Ludvig Nordström-priset för journalistik 2007 tilldelas Linda Larsson Kakuli, researcher på Sveriges Television. Från en plats i skymundan granskar hon samhällets skuggsidor och avslöjar dolda särintressen.Hon ger liv till torr och grå statistik och lyfter den till journalistiska berättelser som ger oss nya bilder av verkligheten. Medryckande och pedagogiskt inspirerar hon dessutom kollegor och studenter till förnyelse av journalistiken. Allt i Ludvig Nordströms anda!”

 

Författaren Ulf Eriksson får Ludvig Nordström-priset 2006.

Han får priset för att han ”i sina noveller, genom poesins och bildens samtidighet, skapar en medvetenhet om den främmande vardagen och upprättar oväntade förbindelser i den slumpmässiga ordningen.”

 

2005 års Ludvig Nordströms-pris i journalistik till Anneli Jordahl

Motiveringen lyder: ”Anneli Jordahl tilldelas Ludvig Nordström-priset för en omfattande kulturjournalistik i radio, tidningar och böcker som i Ludvig Nordströms anda kännetecknas av mod och intellektuell nyfikenhet. Hon har i sin granskning av det svenska klassamhället belyst hur känslor av utanförskap påverkar våra livsval. Hon har ofta lyft fram betydelsen av bildning och språk som verktyg för människor att förändra sina liv.”

 

2004 års novellpris till Cecilia Davidsson.

Juryns motivering: ”Cecilia Davidsson tilldelas priset för sin skicklighet att i korta berättelser utan egentlig början eller slut på en stilsäker prosa och med sinne för överraskande och gåtfulla detaljer och kärv humor göra inlevelsefulla iakttagelser av mänskliga relationer präglade av diffus oro och oklar längtan.”

 

Curt Bladh erhöll Ludvig Nordströms-sällskapets pris i journalistik för år 2003.

Juryns motivering: ”För en kulturjournalistik präglad av integritet och ifrågasättande, som aldrig stått tillbaka till förmån för provinsialism eller kulturelitism.”

 

Hans Gunnarsson erhöll Ludvig Nordströms-sällskapets novellpris för år 2002.

Juryns motivering: ”Hans Gunnarsson har i sina tre utkomna novellsamlingar på ett reducerat men samtidigt energiladdat och stilsäkert språk skildrat vardagens tystnad och oro i det som finns kvar av det svenska folkhemmet. Formen för detta är en rad kärva, lätt absurda men samtidigt varma inte sällan humorfyllda iakttagelser, där enskilda detaljer ofta får stor betydelse. Novellernas karaktärer, oglamorösa människor som på olika sätt kört fast lite i sina liv, illustrerar hur nära det ibland kan vara att vardagslunken drar mot oväntade och okontrollerbara bråddjup.”

 

År 2001 Ludvig Nordströms-pris i journalistik tilldelades Andreas Rocksén.

Juryns motivering: ”Andreas Rocksén har föredömligt och sakligt i sitt TV reportage i SVT:S Reportrarna redovisat de egentliga drivkrafterna bakom den så kallade ”Medanalysaffären”:Rocksén har därigenom, i Ludvig Nordströms anda, visat hur oberoende, saklig och djärv journalistik kan förändra en i medierna och samhället etablerad bild av händelser, förlopp och ansvar.”

 

Författaren Stewe Claeson, erhöll 2000 års Ludvigs Nordströms novellpris.

Juryns motvering: ”Stewe Claeson tilldelas priset för sin förmåga att på ett sparsmakat sätt och med eftertanke och psykologisk skärpa rapportera sina iaktagelser av den vardagens mångbottnade och ibland mörka dramatik, som vi alla är del av.”

 

Juryn tilldelade 1999 års pris till journalisten Jan Helin, Aftonbladet.

Juryns motivering: ”Jan Helin är en seriös och undersökande journalist som arbetar i Ludvig Nordströms anda. Han söker ofta det mänskliga i sina texter och han är en lyssnande intervjuare som kan konsten att vänta tills den intervjuade verkligen vill berätta sin historia.”

 

Ludvig Nordström-sällskapets första novellprisgick 1998 till författarinnan Inger Edelfeldt.

Juryns motivering: ”Inger Edelfeldt tilldelas priset för sitt insiktsfulla sätt att skildra vad som händer när plötsliga revor uppstår i människors vardagsverklighet och blottar svårbemästrad sorg och ångest och detta på ett språk som präglas av såväl stor energi och träffande exakthet som mild humor och omtänksam värme”.