Bli medlem

Bli medlem i Härnösands Läroverks/Gymnasiums Kamratförening, så får du tillfälle att årligen delta i vår jubileumsfest – antingen du jubilerar själv eller ej! Du får också vår tidskrift Jubil-Extra, som ges ut en gång per år under våren.

Betala 100 kr/år på plusgirokonto 675153-1 (glöm inte namn och adress).

Stöd Kamratföreningens verksamhet!